IT-teenused

Teenused

Go to Infotehnoloogiliste riskide hindamine

Infotehnoloogiliste riskide hindamine

Riskide ning ohtude analüüs
Intsidentide ja hädaolukordade käsitlus
Konsultatsioon ning teadlikkuse tõstmine

Andmete analüüs ja andmetöötlus

Andmete analüüsimine
Vigade ja reeglipärasuste otsimine
Andmete töötlus
Aruannete ettevalmistus
Konsultatsioon ning juhendamine

Go to Tarkvaraarendus ja valmisprogrammid

Tarkvaraarendus ja valmisprogrammid

Analüüside läbiviimine
Väikesemahulised arendustööd
Windows rakendused ja veebilahendused
Konsultatsioonid
Valmis tarkvara: www.reimosoft.com

ETTEVÕTTE IT-KESKKONNA OPTIMEERIMINE

Keskkonna analüüs
Pojektijuhtimine

Tarkvara

Lisaks tellitavale tarkvaraarendusele on valminud alljärgnevad programmid

Reimo Roosileht

aitan integreerida infoturvet teie ettevõtte tegevustesse ja protsessidesse
aitan leida lahendusi teie IT väljakutsetele

Haridus

Töökogemus IT-valdkonnas

Võta ühendust


REIMO ROOSILEHT

King Size OÜ
Telefon +372 56 953 854
E-post info@kingsize.ee

Äriregistri number 16203811